I disse tider, hvor solen rigtig er kommet frem, og børnene skal være så meget på legepladsen som muligt, er det vigtigt at de har noget at give sig til. En integreret institution har netop fået bygget en lille landsby, hvor børnene kan tage en tur i ismejeriet, passe dyr på bondegården, og sælge sandkager hos købmanden.