En skole i København har i denne uge kunnet tage hul på deres helt nye legeplads.
De kan blandt andet kaste sig over det skræddersyede klatretårn eller deres nye
jorden er giftig bane.
Vi siger tak til skolen og deres skønne elever for et godt samarbejde og for de gode
snakke i frikvartererne.