De små trængte til at få en ny og frisk legeplads, og det må man sige de har fået. Der er lagt op til sand- og rollelege, gyngeture, motorisk udvikling og trafikleg. Vi håber, de får stor glæde af deres nye legeplads, og at de trodser gråvejret i dag og kommer ud og nyder de nye redskaber.